ADRONA

ADRONA sistemi za pripravo vseh tipov vode

Vsi sistemi so na voljo z različnimi rezervoarji od volumna 25L do 300L. Rezervoar se lahko postavi tudi pod pult, saj vsebuje dispenijsko črpalko in uporabniku tako ni potrebno skrbeti glede dotoka vode. Rezervoar vsebuje tudi zračni filter, ki na sebe veže CO2 iz zraka in tako preprečuje nakisanje in s tem posledično tudi zmanjšanje kvalitete vode.

  • B30 HPLC
    Sistem za pripravo dveh tipov vode. Tip II voda je primerna za čiščenje steklovine, pripravo vzorcev in za nezahteve aplikacije. Voda tipa I je primerna za najzahtevnejše analize kot so ICP-MS, LC-MS… Sistem vsebuje ogljikov in mikro predfilter, črpalko za dvig tlaka pred reverzno osmozo, reverzno osmozo, deionizacijsko kartušo, fotooksidacijski modul za zmanjšanje TOC, TOC merilnik, polirna kartuša in končni 0,22um filter. Opcijsko je mogoče sistem nadgraditi še z sterilizacijsko kartušo, ki odstrani tudi nezaželjene mikroorganizme in bakterije.
  • B30 Trace
    Je osnovni sistem za pripravo vode tipa II in tipa I. Sistem je identičen sistemu B30 HPLC le da sistem ne vsebuje deionizacijske kartuše in fotooksidacijskega modula.
  • B30 EDI
    Sistem za pripravo vode tipa II. Sistem je namenjen velikim porabnikom vode, saj deluje na principu elektrodeionizacije, ki je za vzdrževanje nezahteven. Uporablja se predvsem za potrebe priključitve na avtoklav, pomivalni stroj ali za čiščenje steklovine in nezahtevne aplikacije (spektometrija, priprava vzorcev).

 

Vsi sistemi vsebujejo recirkulacijsko zanko, ki skrbi za stalno kvaliteto vode. Tako uporabniku ni potrebno skrbeti ali je kvaliteta vode primerna ali ne. Več …

Comments are closed.