Digitalna preobrazba v podjetju CHEMASS d.o.o.

Naziv operacije: Digitalna transformacija družbe CHEMASS d. o. o.

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na javnem razpisu »Javni pozivi P4D-C19 – Spodbude za digitalno transformacijo MSP«.

Projekt znaša 165.278,00 EUR neto od tega znašajo lastna sredstva 66.112,00 EUR in nepovratna spodbuda 99.166,00 EUR.

Glavni namen/cilj operacije: investicija in planirani ukrepi bodo omogočili večjo avtomatizacijo delovnega procesa, nabave, prodaje, kadrovske in razvojne funkcije ter dvig digitalnih kompetenc zaposlenih. Digitalna transformacija bo vplivala na boljšo učinkovitost, višji nivo storitve, večjo fleksibilnost in odzivnost. S pomočjo digitalne transformacije si želimo ustvariti prilagodljive poslovne procese, ki bodo odporni na spremembe tudi v prihodnosti.
Cilji operacije so: večja konkurenčnost, povečanje razvojne naravnanosti, izboljšanje kompetenc zaposlenih, dvig dodane vrednosti na zaposlenega.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več informacij o evropski kohezijski politiki v Sloveniji je na voljo na spletni strani www.eu-skladi.si.

.

Comments are closed.