Politika zasebnosti

CHEMASSOVA POLITIKA ZASEBNOSTI (GDPR)

I. KAKO VIDIMO ZASEBNOSTI?

Zasebnost naših strank spoštujemo in z njihovimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno, pazljivo ter skladno s predpisi in zakonodajo veljavno v Republiki Sloveniji. Dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim zaposlenim ter pogodbenim partnerjem (principalom) s katerimi imamo vzpostavljene ukrepe za varovanje osebnih podatkov. Podatke zbiramo in uporabljamo v obsegu in z namenom, ki je nujno potreben za nemoteno zagotavljanje naših storitev in izvajanje delovnih procesov.

II. KONTAKT ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

V zvezi z varovanjem osebnih podatkov nas lahko kontaktirate po elektronski pošti na naslovu info@chemass.si oziroma po navadni pošti na naslov Chemass d.o.o., Baznikova ulica 2, 1000 Ljubljana.

Posamezniki lahko glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njihovih osebnih podatkov in uresničevanjem njihovih pravic na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, kadarkoli stopijo v stik z uradnimi zastopniki podjetja.

III. NAČIN IN NAMEN OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Chemass d.o.o. osebne podatke strank obdeluje v okviru in z namenom dobave blaga in  storitev. Na podlagi pogodbenega pravnega temelja se osebni podatki v potrebnem obsegu obdelujejo tudi za namen sklenitve pogodb, v fazi pogajanj, po prejemu ponudbe oziroma povpraševanja posameznika.

Za zbiranje osebnih podatkov uporabljamo storitve Googlovega oblaka, ki zagotavlja varnost po GDPR direktivi. Uporabnik lahko ureja svoje osebne podatke preko obrazca, ki ga dobi ob podanem soglasju za uporabo osebnih podatkov na registriran elektronski naslov. 

Chemassova spletna stran uporablja piškotke za namene zagotavljanja boljše funkcionalnosti in uporabniške izkušnje ter štetja uporabnikov na spletnem mestu. Uporabljamo anonimizirane piškotke Google Analytics, izdane s strani Google inc.. Informacije so shranjene v piškotkih vašega brskalnika in služijo namenu prepoznavanja vaše izbire ter anonimnemu štetju katere spletne vsebine so se vam zdele zanimive in ste si jih ogledali. Za zbiranje anonimnih informacij o številu obiskovalcev in obiskanih straneh uporabljamo orodje Google Analytics.

IV. OBDELOVALCI OSEBNIH PODATKOV IN MOREBITNI PRENOS OSEBNIH PODATKOV V TRETJE DRŽAVE

Poleg Chemassa osebne podatke lahko, skladno z zakonom, obdelujejo tudi dobavitelji, ki Chemass-u nudijo tehnično in marketinško podporo pri osnovni dejavnosti, tehnično pri obdelavi osebnih podatkov, kot na primer izdelovalci in vzdrževalci računalniških aplikacij, spletnih mest in informacijskih storitev, razvijalci in uvajalci programskih rešitev.
Nekatere organizacije oz. podjetja, ki jim kot našim obdelovalcem lahko razkrivamo vaše osebne podatke, imajo sedež zunaj Evropske unije, v državah, ki morda nimajo zakonov, ki varujejo pravico do varstva osebnih podatkov na enak način kot v Evropski uniji oz. Sloveniji. V primeru, da bodo vaši osebni podatki preneseni v tretje države (izven EU in EGP), bomo poskrbeli za zagotovitev in uresničevanje ustreznih ukrepov za zagotavljanje varnosti osebnih podatkov ter temeljnih pravic in svoboščin posameznikov, skladno z veljavnimi nacionalnimi in EU predpisi in to Politiko zasebnosti, tako da bomo uporabili predvidene mehanizme, kot so zavezujoča poslovna pravila, standardne pogodbene klavzule idr.

V. PRAVICE POSAMEZNIKOV

S prijavo z elektronskim obrazcem lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oziroma omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov.

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na elektronski naslov info@chemass.si ali na naslov Chemass d.o.o., Baznikova ulica 2, 1000 Ljubljana, oziroma lahko privolitev upravlja preko obrazca, ki ga je ob danem soglasju prejel na registriran elektronski naslov.

VI. ROKI HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Chemass d.o.o. bo obdeloval osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave največ 2 leti, če so pridobljeni na podlagi privolitve, pa do preklica.
Po odjavi bomo osebne podatke odstranili iz vseh seznamov in po poteku dveh let zbrisali vso korespondenco z lastnikom osebnih podatkov.

Datum: 11. 05. 2018

 


Soglasje za uporabo osebnih podatkov >>

Comments are closed.