Spiranje HPLC sistema (brez kolone)

Pred spiranjem obvezno odstranite kolono in kapilare povežite s konektorjem brez mrtvega volumna (PN 0100-0900 – Zero Dead Volume Connector – ZDV).

Vse kanale za mobilno fazo spirajte 15 min – 30 min s 100% ‘HPLC grade’ vodo pri pretoku 1 ml/min, da iz sistema odstranimo soli, ki so ostale po uporabi pufra.

Nato 15 min – 30 min vse kanale spirate s 100% Izopropanolom (IPA) pri pretoku 1 ml/min. Na ta način iz sistema odstranite polarne in nepolarne nečistoče.

Za temeljito odstranitev IPA sistem dalj časa spirate z vodo. Potrebno je spiranje vsaj 1 uro do 2 uri. Temeljita odstranitev IPA iz sistema je zelo pomembna. V nasprotnem lahko pride do obarjanja soli pufra v sistemu in do zamašitve kapilar.

Po temeljitem spiranju z vodo lahko začnete uporabljati vašo mobilno fazo.

Priporočljivo je, da kanale, ki jih ne uporabljate pustite zalite z IPA. S tem boste preprečili rast alg in daljšo življenjsko dobo ventilov.

Za LCMS uporabnike priporočamo uporabo topila za čiščenje LC/MS sistemov (PN G1969-85026 – Flushing Solvent).

Comments are closed.