Spiranje HPLC sistema in AP ESI LC/MS ionskega izvora

Za ispiranje in čiščenje HPLC sistema priporočamo naslednjo metodo:

1.- Najprej HPLC sistem dobro sperite z izopropanolom.

2.- Nato vsak kanal črpalke sistema pri pretoku 1 ml/min 30 minut spirajte z mešanico topil “Agilent HPLC Flushing Solution” PN G1969-85025 (mešanica je pripravljena tako, da kljub veliki učinkovitosti ne raztaplja tesnil niti cevk HPLC sistema!)

OPOZORILA:

A) MEŠANICE TOPIL NE PUSTITE TEČI ČEZ KOLONO, KER JO BO TOPILO UNIČILO!!

B) MED SPIRANJEM HPLC SISTEMA PREUSMERITE VENTIL NA MS V ODPAD!!

Ko je HPLC sistem očiščen, enak postopek uporabnite tudi za čiščenje elektrospreja LC/MS ionizacijske komore. Pri tem uporabite čim nižje pretoke in čim nižjo temperaturo ionizacijske komore. Čiščenje naj traja vsaj 1 uro, priporočeno pa je čiščenje čez noč.

3.- HPLC sistem dobro sperite z izopropanolom.

4.- Tako očiščen HPLC in MS sistem izperite z mobilno fazo uporabljene metode.

Comments are closed.