Validacije inštrumentov

Validacije inštrumentov


Storitve na področju kvalifikacij (IQ, RQ) in verifikacij (OQ/PV) tvorijo osnovo storitvenega programa za analitske instrumente in laboratorijsko informatiko.

Standardni operativni postopki (SOP) in dokumenti po katerih izvajamo storitve so skladni z zahtevami FDA in dobre laboratorijske prakse (GLP). Strokovno osebje je usposobljeno in pooblaščeno za opravljanje regulatornih storitev, ravno tako so protokoli, merilni instrumenti in kemikalije, ki jih uporabljamo pri izvedbi storitev, cerificirani.

Več o Agilent Technologies verifikacijskih postopkih …

Comments are closed.