Chemass sodeluje v raziskavi Marij Pregelj pod drobnogledom v okviru projekta Po kreativni poti do praktičnega znanja 2016/2017


Projekt Marij Pregelj pod drobnogledom predstavlja tretji in hkrati zaključni del v nizu treh projektov Po kreativni poti do znanja, izvedenih na Oddelku za restavratorstvo UL ALUO.
V prvem projektu z naslovom Določitev optimalnega razmerja med mastnimi vezivi, polnili in pigmenti pri izdelavi oljnih barv (2013/14) so slikarske veščine, učinke tehnoloških rešitev, izkušnje v občutenju drobnih razlik pri dodajanju izbranih materialov, načinu in hitrosti mešanja, stopnji pritiska itd. povezali z ugotovitvami znanstvenoraziskovanih metod.
Drugi projekt z naslovom Ugotavljanje razmerij med mastnimi vezivi, polnili in pigmenti pri barvnih nanosih slovenskega slikarja Marija Preglja (2014/15) je ponudil možnost za preverjanje znanj in veščin, pridobljenih v prvem projektu, in omogočil primerjalno analizo izbranih slikovnih plasti pri Pregljevih slikah, pripravo izbranega dela barv, čim bolj podobnih tistim, ki jih je uporabil avtor, izvedbo tehnoloških študij in zasnovo barvne palete Marija Preglja.
Oba zgornja projekta pa sta bila predpriprava za zaključni, letošnji projekt, ki ga izvajajo v sodelovanju s Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT) ter podjetjem CHEMASS d.o.o., merilni sistemi. Pri tem projektu raziskovalno delo prvih dveh nadgrajujejo z razvojem raziskovalnih metod, ki bodo omogočale čim manj destruktivno izvedbo preiskav. Rezultati, pridobljeni v vseh treh fazah projekta pa so izhodišče za načrtovanje posegov in konserviranje-restavriranje izbranih umetnin Marija Preglja, ki bodo decembra letos razstavljene na slikarjevi retrospektivni razstavi v Moderni galeriji.

Za odpiranje dokumenta
kliknite tukaj …

Comments are closed.